Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền
Ngày 29 tháng 3 năm 2022. Tại Hội trường UBND xã Lộc An. Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện kết luận , quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII; Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây...
Ngày 06/12/2021 Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc Nguyễn Hải Đăng  Đã ký ban hành Quyết định số 3677/QĐ-UBND về việc công nhận 62 Khu dân cư đạt chuẩn văn hóa năm 2021. Theo đó trên địa bàn xã Lộc An có...
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Quyết định này...
Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, Chỉ thị số 01/2013/CT-UBND...
Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, có hiệu lực từ ngày 05/01/2016.
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2