Tìm kiếm tin tức
Công khai 01 TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội
Ngày cập nhật 25/05/2022
Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND và Quyết định 1077/QĐ-UBND về công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội

Theo đó, danh mục kèm theo Quyết định là quy trình liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (2.000986)

Thủ tục này thay thế thủ tục số 22 mục V. Lĩnh vực Hộ tịch tại Quyết định  số 2588/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã./.

 

Đặng Anh Hùng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 180